Chrzęskrzyboczek pacionkociewiczarokrzysztofoniczny.